Vattenbristen hämmar Visbys utveckling

I och runt Visby får det bara byggas ca 200 nya bostäder de närmaste fem åren.

Nybyggnation i Visby försvåras till följd av vattenbristen.

Lyssna: Vattenbristen hämmar Visbys utveckling

I och runt Visby får det bara byggas ca 200 nya bostäder de närmaste fem åren.