Vänern tvångstappas efter de stora regnmängderna

För att förhindra översvämningar inleder Vattenfall därför tvångstappning på 900 kubikmeter vatten per sekund.

Lilla Edets kraftstation, dammluckorna öppnas och leder vattenmassor förbi turbinerna och kraftstationen när Vänern tvångstappas.

Lyssna: Tvångstappning Vänern

För att förhindra översvämningar inleder Vattenfall därför tvångstappning på 900 kubikmeter vatten per sekund.