Personliga assistenten: Brister går ut över brukaren

Ny utredning pekar på stora skillnader mellan bolag och kommuner.

Det blir sämre för den brukare som behöver personlig assistans om inte personalen får rätt stöd och kunskap, säger personliga assistenten Eva Wilén.

Lyssna: Personliga assistenten: Brister går ut över brukaren

Ny utredning pekar på stora skillnader mellan bolag och kommuner.