M vill underlätta för tillfälliga äldreboenden

Föreslår bland annat att kommunerna ska få göra undantag i plan- och bygglagen.

Lyssna: M vill öka stödet till kommunerna

Föreslår bland annat att kommunerna ska få göra undantag i plan- och bygglagen.